AR0500

Hút ẩm trên 130% so với trọng lượng ban đầu. Thời gian hút ẩm duy trì được tới 60 ngày

Đăng ký

0913.220.630